maart 1893

 

 

Aflevering 68

Aandacht voor armoede en pleidooi voor mildheid

- De heer dr. Vitus Bruinsma heeft een “Open brief” tot de Koningin gericht en H.M.`s aandacht gevestigd op den z.i. onhoudbaren socialen toestand in `t algemeen en van de provincie Friesland in `t bijzonder. Aan die ellende werd H.M. o.a. herinnerd bij haar jongste bezoek aan die provincie, waar arbeiders, om werk en brood vragend, de bewijzen van hun armoedigen toestand voor de oogen van H.M. deden aanschouwen.
Het doet adressant leed te constateeren, dat tot nog toe niet is gebleken, dat men sinds dien in de hofstad aan den nood van “arm Friesland” bijzondere aandacht heeft geschonken.
Tevens dringt hij aan op een zachtere beoordeeling van de uitingen van ontevredenheid, die door de bestaande maatschappelijke toestanden in het Noorden des lands zijn uitgelokt en door de justitie volgens hem met overmatige gestrengheid zijn gestraft
Bron: LC 16 maart 1893

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over