maart 1893

 

 

Aflevering 68

Prijzenswaardige initiatieven

Achtkarspelen, 14 Maart. Met prijzenswaardigen ijver heeft ons Gemeentebestuur in den laatsten tijd gedaan en gaat nog steeds voort te doen, wat het kan, om de werkloosheid te verminderen. De bermen langs de straatwegen worden verlaagd, waaraan onderscheidene arbeiders gedurende een week of drie een daggeld van 60 cts. verdienen. Heidevelden worden omgewoeld en tot bebouwen geschikt gemaakt, om dan voor geringe huur aan daglooners ter bebouwing af te staan, waardoor de armoede op den duur kan worden verminderd. De keisteenen, die bij het omgraven der heide voor den dag komen, leveren een volgenden winter ook weer werk. Ook met het opruimen der sneeuw en het in orde brengen en onderhouden der ijsbanen is in den afgeloopen winter menigen gulden verdiend.
Tevens worden des winters door het armbestuur handschrobbers (heideboenders) gekocht, zoo o.a. in den vorigen winter te Surhuisterveen 6000 bos van 12 stuks. Mochten nu ook particulieren, die in deze richting iets kunnen doen, het hunne bijdragen tot het verschaffen van werk, dan zou onze gemeente zeker spoedig de onteerende onderscheiding missen van in de omliggende gemeenten het grootste aantal bedelaars te leveren.
Bron: Leeuwarder Courant 18 maart

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over