maart 1893

 

 

Aflevering 68

Drinken, bijten en slaan

Benedenknijpe.
De hardrijderij was afgeloopen, `t was avond geworden, laat in den avond reeds, toen nog eenige jongelieden huiswaarts reden.
Een hunner, Klaas H., was het pleizier van den dag, dat hij al borrelende genoten had, een weinig in de beenen geschoten, zoodat het rijden hem zeer moeilijk viel en ook niet zonder gevaar mocht worden gerekend.
De anderen, allen veel jonger dan hij, ontfermden zich genadiglijk over hem en bonden hem de schaatsen af. Doch H. verkeerde niet in eene stemming, waarin dankbaarheid aan het woord kon komen.
Integendeel, hij nam het zijn jongen vrienden ten hoogste kwalijk en riep: “Harm B., kom dou ris efkes by my; ik ha`n wirdsje mei dy te praten, mar dou allinne, oars gjin ien.”
“Dat kin wol,” zei Harm, “mar ik wol gjin ruzie ha.”
Doch toen hij bij H. kwam, pakte deze hem beet en wierp hem neer. Bij die gelegenheid zegt H. door Harm in het been te zijn gebeten. Geen der getuigen heeft dit bepaald gezien, doch er was anders niemand, die het kon hebben gedaan. De beet is nog al aangekomen.
Even later kreeg H. het met Bareld de V. te kwaad.
H. wierp Bareld neer en toen de veldw. v.d. Brug en de nachtwacht Hoekstra kwamen en Bareld weder opstond, nam deze in drift zijn schaats en sloeg er H. mee in den nek.
De Off. Vraagt tegen H. zoowel als tegen Harm en Bareld het schuldig en vordert tegen ieder hunner f10 boete of 10 dagen hechtenis.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 maart 1893

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over