maart 1893

 

 

Aflevering 68

Des eenen dood is des anderen brood

Lemmer, 9 Maart.`t Is j.l. Dinsdagmorgen weer ondervonden door de stoombootkapiteins Bruinsma en v.d. Zee, toen zij in concurrentie tegen elkander met de stoombooten Veehandel II en Willem III met en om vee van hier naar de veemarkt te Sneek stoomden.
Ongeveer een kwartier buiten De Lemmer liep de Veehandel II van Bruinsma door den hoogen waterstand misleid, met volle kracht op het ondergeloopen land.
Van de reis naar Sneek was nu geen sprake meer.
De Willem III had thans geen concurrentie en ging dus zoowel heen als terug met al het vee strijken.
Eerst gistermiddag 2 uur is het na veel moeite en met behulp van dommekrachten mogen lukken, de Veehandel II weer vlot te krijgen.
Het binnenwater in den Zuidwesthoek van Friesland is tegenwoordig bijzonder hoog. Van hier naar Sloten is bijna geen land te zien; alles blank water. Het is dan ook zeer moeilijk, zoowel voor stoombooten als voor zeilschepen, om bij donker te varen.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 11 maart 1893

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over