maart 1893

 

 

Aflevering 68

Friezen naar Amerika

HEERENVEEN, 24 Maart. `t Was heden morgen bijzonder druk aan ons kantoor van nog iets te bestellen hebbende “Amerikanen”, dit wil zeggen van landverhuizers naar Amerika, die heden de verre reis ondernemen. `t Getal landverhuizers in heel dezen omtrek is in dit voorjaar opmerkelijk groot. Naar wij vernemen, rijdt heden uit het Noorden een expresse landverhuizerstrein. Een 300-tal Friezen gaan naar Wisconsin en Dacota.
Nu het vervoer van 3e-klasse-passagiers op de booten naar New-York weer is toegestaan, is de toevloed van landverhuizers te Rotterdam zoo sterk geworden, dat de Ned. Amerik. Stoomvaartmaatschappij, zelfs met 2 afvaarten per week het verkeer niet kan bedienen.
Iedere boot moet verscheidene menschen achterlaten en het onlangs geopende N.-A.-S.-M. hotel is dientengevolge tot den nok toe vol.
Ook het goederen-verkeer is in den laatsten tijd verbazend toegenomen, zoo zelfs, dat de booten der Maatschappij niet meer voldoende blijken; zij heeft daarom de Engelsche Port Victor, een groot stoomschip, tijdelijk in gebruik genomen.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 25 maart 1893

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over