December 2018

 

 

Aflevering 138

Zonder te weten neef en nicht geadopteerd

De Duitsche Jodenvervolging heeft voor een Poolsch-Joodsche familie een onverwacht en wonderlijk gevolg gehad, blijkens een bericht in de Britsche pers. Dertig jaar geleden werden twee Joodsche broers bij een pogrom uit Polen verdreven. Een der broers ging naar Engeland, de andere vestigde zich in Duitschland. Gedurende den oorlog ging het contact tusschen hen verloren. Als herinnering bewaarde de man, die naar Engeland gekomen was, een familie-foto, waarop de beide broers met hun ouders voorkwamen. Dertig jaren verstreken. Toen vond een Jodenvervolging plaats in Duitschland. Opnieuw vluchtelingen, die veiliger oorden opzochten. De man, die zich in Engeland gevestigd had en daar ook was getrouwd, besloot een Joodsch vluchtelingetje te adopteren. In een der Londensche centra trof het echtpaar den kleinen zevenjarigen Hans aan, die zijn negenjarige zusje Ruth echter niet in de steek wilde laten. Ten slotte besloot het echtpaar dan beide kinderen maar aan te nemen. Hans en Ruth waren naar bed gebracht in hun nieuwe woning. Eensklaps weerklonk zacht gesnik uit de kamer, waar de kinderen lagen. Toen de pleegouders eens poolshoogte gingen nemen, huilde de jongen: “Hoe komt vaders portret op den schoorsteenmantel?” En Hans wees op het oude familieportret. De broer van het portret was de werkelijke vader van de kinderen. De man had zijn neef en nicht geadopteerd!
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 3 december 1938

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over