December 2018

 

 

Aflevering 138

Sneu

Sneek Dinsdagavond heeft zich bij ’t tramstation alhier een voor de omstanders vermakelijk, doch voor ’t slachtoffer minder pleizierig tooneeltje afgespeeld. Twee dames uit de Lemmer, wilden n.l. in de wachtkamer de komst van hun tram afwachten, doch konden deze niet binnenkomen daar er een goederentrein voorstond. Ze liepen daar dus omheen maar moesten daarbij een heel smal paadje langs tusschen de goederentrein en de landsloot naast ’t Park, dat bovendien vreeselijk glad was. Geen wonder dan ook, dat een der dames, Mevr. S. plotseling uitgleed en in de smerige landsloot terechtkwam. Wel werd ze weer direct op ’t droge gebracht, doch ’t was treurig , zooals ze er uit zag, geheel bedekt met vuile modder. In ’t Tramstation werd ze van schoone kleren voorzien, waarop ze haar reis naar de Lemmer kon aanvaarden. ’t Was echter ’n treurig eind geweest van de Sinterklaas-Dinsdag.
Bron: Bolswardsche Crt. 6 december 1908

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over