Oktober 1928

 

 

Aflevering 136

Consternatie

Oosterend, 24 october. In ons dorp had heden een gebeurtenis plaats, die nogal wat consternatie veroorzaakte, doch zonder persoonlijke ongelukken afliep. De slager K. van der Meer zou een koe slachten, doch daar er iets scheen te haperen aan het schietmasker, gelukte het niet de koe te doden, waarop het beest wist te ontkomen en de vlucht nam over kippenhokken en door slooten. De rijksveldwachter, alsook de heer Santema, sergeant bij de Vrijwillige Landstorm, die werden ontboden teneinde het dier neer te vellen, schoten beide ver mis. Even later mocht het 'n paar personen gelukken het dier te grijpen en naar de slachtplaats terug te voeren. Van der Meer schoot ook nu weer mis, waarna het den slager Boersma gelukte het beest van kant te maken. Het laat zich begrijpen, dat dit voorval nogal wat besproken werd en hartelijk gelachen om de mislukte schietpartij.
Bron: De Jong's Nieuwsblad 27 oktober 1928

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over