Januari 1888

 

 

Aflevering 126

Vroedvrouw behouden

Onze gemeente-vroedvrouw A. Hoogendonck heeft als zoodanig eene benoeming ontvangen naar het eiland Ameland, tegen een jaarwedde van f 350 en onder voorwaarde van vrije overtocht. De lage jaarwedde van f 200 die zij hier geniet, deed haar bijna overhalen die benoeming aan te nemen, doch onze gemeenteraad heeft in zijne vergadering van j.l. Donderdag besloten haar salaris met f 75 te verhoogen, waarvoor zij genegen is in ons midden gevestigd te blijven. Moge het haar gegund zijn nog vele wereldburgers te helpen geboren worden.
Bron: Kanton Bergum Algemeen Advertentie en Nieuwsblad 21-1-1888

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over