oktober 1927

 

 

Aflevering 123

Een schijndoode

Er heeft zich te Wassenaar een geval van schijndood voorgedaan. Een huisvader van negen kinderen was de vorige week overleden en in den loop dier week gekist. Alles was voor de begrafenis gereed, doch toen vrijdagmiddag de familie bijeen was voor de begrafenis , hoorde men in de voorkamer, waar de doodkist stond, gestommel, en toen men de kist opende rees de man overeind, vragende wat er toch wel met hem gebeurd was. Ook vroeg hij iets te mogen gebruiken. Het geval bracht groote ontroering te weeg. Zijn vrouw kreeg een bloedspuwing en twee familieleden vielen flauw
Bron: Leeuwarder Courant 31-10-1927

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over