maart 1893

 

 

Aflevering 68

De waarheid had in hem een slechte vriend

Terhorne, 24 Febr. De volgende geschiedenis wordt hier nog al druk besproken:
In Juni van het vorige jaar kreeg de dochter van een schipper alhier verkeering met een schippersknecht uit Balk. Hij verhaalde, dat hij wel een schip van baron v.d. Feltz kon krijgen met moddervaren erbij. Later deelde hij zoo terloops mede, dat hij en zijne beide zusters ook wat geld hadden. Nog een poos later ging in Terhorne het gerucht, dat hij onverwacht van een oom uit de Oost elfduizend gulden en zijn beide zusters ieder half zooveel hadden geerfd.
Hij zelf bevestigde dit praatje.
Den scheepstimmerman v.d. H. verblijdde hij dadelijk met de bestelling van een nieuw schip.
De ouders van het meisje waren echter niet bijzonder vóór den jongen man, doch `t werd trouwen.
`t Werd winter en het jonge paar woonde in bij de ouders van de jonge vrouw.
Doch de jonge schipper deed zich hoe langer hoe meer van eene verdachte zijde kennen en vooral de waarheid had in hem een slecht vriend.
De schoonvader deed ten laatste onderzoek naar al zijn verhalen. Hij reisde met den jongen man naar de moeder te Balk en wat bleek toen? Dat de jonge schipper niets dan leugens had opgedischt. Van eene erfenis van een oom uit de Oost was geen sprake.
De schoonvader wilde hem toen niet weer mee hebben naar Terhorne en zijn jonge vrouw schreef hem, dat zij voor altijd van hem afzag, enz.
De scheepstimmerman zit intusschen met het nieuwe schip.
Fries Fotoarchief 14231
De Buorren te Terhorne; met op de achtergrond de toren van de Hervormde kerk.

Bron: Nieuwsblad van Friesland 1 maart 1893

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over