maart 1893

 

 

Aflevering 68

Dikke ijsschotsen

Met turf beladen tjalken bij de sluis van Lemmer aan de Zuiderzee. Eén ligt buitengaats te wachten bij de Prinsessenkade, de ander vaart de sluis binnen, ca.1887.
Fries Fotoarchief 49378
Lemmer, 2 Maart. Om het publiek een denkbeeld te geven van de grootte en dikte van enkele schotsen ijs, die hier nog onze haven heen in zee ronddrijven, zend ik U het volgende bericht.
Met de Z.W. wind van gisteren morgen kwam een groote massa ijs onze haven binnen drijven. Omstreeks 8 ½ uur merkten we een schots op van omstreeks 35 voet omtrek, dwars voor de Nieuwe Sluis. Daar deze schots natuurlijk het schutten belemmerde, trachtte men haar zelve te schutten en alzoo naar binnen te krijgen. Doch onze sluis is slechts 28 voet breed en dus moesten van het ijs eerst groote stukken worden afgekapt. Toen men de schots eindelijk in de binnenhaven kreeg, dreef zij dwars voor de Oude Sluis en daar deze slechts 21 ½ voet breed is, moest men al weer aan het kappen. Onze beide Oude-Sluis-wachters sprongen dan ook spoedig op de schots en dachten haar, door er opnieuw zijstukken af te kappen, spoedig door de Sluis te schuiven.
Doch wat bleek nu? Toen bedoelde schots tot op 20 voet breedte gekapt was en dus om de breedte ruimschoots door kon drijven, kon zij nog niet over den drempel van de sluis. Het ijs was dus meer dan acht voet dik (de drempel van de Oude sluis ligt 8 voet diep, die van de Nieuwe 9 voet).
Men was dus genoodzaakt , de schots met verenigde krachten tot in de binnenhaven terug te trekken, waar zij aan den wal is vastgemeerd.
Er konden gerust, zonder gevaar, 25 man op staan.
De nachtboten van heden nacht en van gisteren avond, welke eerste er boven op is gevaren, hebben de schots gedeeltelijk verbrijzeld, waarna de stukken de Lemster Rijn zijn afgedreven.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 maart 1893

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over