Sneekweek

 

 

Aflevering 25

Een Sneek-Week

Sneek, 14 Juni. De gisteravond gehouden buitengewone algemeene vergadering der S.Z.C. (Sneeker Zeilclub) was goed bezocht, ongetwijfeld een gevolg van het eenige belangrijke agendapunt:
bespreking wedstrijden.
In een vorige algemeene vergadering was besloten, dat het bestuur van S.Z.C.met het bestuur van de Kon. Zeilvereeniging "Sneek" de mogelijkheid zou overwegen gedurende de Sneeker kermisdagen een Sneekweek te organiseeren en mocht dit overleg niet tot eenig resultaat leiden, dat dan in een volgende algemeene vergadering van de Sneeker Zeilclub andermaal die Sneek-week in bespreking zou komen.
De besturen van beide vereenigingen en ook de algemeene vergadering van de Koninklijke konden zich wel vereenigen met het bedoelde plan onder de voorwaarde dat de vereenigingskassen niet op een te zware proef werden gesteld.
Nadien liet het bestuur van de S.Z.C. niets meer van zich hooren, wat den heer Johs. Oly die het plan op de eerste vergadering had verdedigd, aanleiding had gegeven het bestuur uit te noodigen deze buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven.
Na de opening door den voorzitter, den heer H. v.d. Zee, kreeg de heer Johs. Oly het woord die er allereerst zijn verwondering over uitsprak dat de voorzitter niet begon met het verloop en het resultaat van de met de Koninklijke gehouden besprekingen mee te deelen. Hij betreurt het dat het plan niet de volle instemming van het bestuur had. De vraag, op welke wijze de kosten van uitbreiding van het aantal zeildagen en wedstrijden konden worden bestreden, meende hij aldus te kunnen beantwoorden.
Een commissie zal door huisbezoek kunnen trachten het aantal leden van de club en donateurs uit te breiden. Op de groote zeildagen, Woensdag vooral, en Donderdag leeft heel Sneek met de watersport mee, winkels zijn gesloten, voor de posterijen is het zelfs Zondagsdienst. Warme voorstanders zullen er in Sneek genoeg zijn die zeker bereid zullen wezen toe te treden als lid, al zijn ze zelf niet in het bezit van een vaartuig. Het komt hem voor dat de financiƫn uitvoering van het plan wel zullen toelaten. Slaagt het plan dit jaar, dan zal het volgende jaren zeker slagen. Doch dan moet de opzet ook zoo breed mogelijk zijn. Daarom zou hij de hulp willen inroepen van andere plaatselijke vereenigingen, als vreemdelingenverkeer en de drie middenstandsvereenigingen. Van hun steun kan men verzekerd zijn, omdat niet in de eerste plaats het belang van de club gediend wordt, maar veeleer dat van de geheele stad. Hij wil uitnoodigingen tot deelneming aan de Hollandsche zeilers zenden, opdat die hun vacantie op de Friesche plassen zullen doorbrengen, en tegelijkertijd aan den "elf en dertig"-tocht deelnemen.
De sharpies, de Pampus-klasse en andere klassen kunnen naar hier komen. Met de stoombootmaatschappijen zijn regelingen getroffen, de schepen tegen gereduceerde prijzen te vervoeren. De band tusschen de Hollandsche en de Noordelijke zeilers zal worden versterkt. Hij zou den Zaterdag, den Zondag en den Maandag voor die wedstrijden willen aanwijzen. Den Dinsdag kunnen de zeilers zich voor de volgende beide dagen gereedmaken, waardoor men ook den paardensportdag niet in gevaar brengt.
Na zeer uitvoerige besprekingen werd een voorstel van den heer S.J. Oly met algemeene stemmen aangenomen Het luidde: Een commissie bestaande uit twee leden van het bestuur der S.Z.C. en drie leden der vereeniging zal plannen beramen, die in een volgende algemeene vergadering zullen worden behandeld.
Benoemd werden de leden Johs. Oly, B. Brinksma (secretaris) en L. Brandenburg, terwijl het bestuur twee leden uit zijn midden zal aanwijzen.
Hierna sluiting.

Klik hier
voor het volledige programmaboekje van de Sneekweek 1934 in de Digicollectie van Tresoar.

Hieronder:
Affiche Sneekweek 1934
uit het archief van de S.Z.C.
inv.nr.107 (1934)
Fries Scheepvaartmuseum, Sneek

Bron: Leeuwarder Courant 14 juni 1934
Reacties:

IK vind leuk de oude dingen te zien ,waar ik geboren ben en 16 jaar heb gewoond Suupmarkt 21.Ben nu wonende in Haarlem

S.H.Groenhout (groenhout70zonnet.nl) (11-06-2014)


Al ben ik nu nog de enige Groenhout ik houd graag contact met sneek

S.H.Groenhout (12-10-2018)


  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over