mei 1919

 

 

Aflevering 22

Landbouwhuishoudonderwijs

Korte geschiedenis van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland

Begin vorige eeuw nam de Friesche Maatschappij van Landbouw het initiatief tot landbouwhuishoud-cursussen voor boerendochters. Na een aarzelend begin werd het een groot succes. De meisjes wilden na het behalen van het diploma doorgaan met de cursus. Ze gingen zich organiseren. Er werden plaatselijke ‘Vereenigingen van Oud-leerlingen’ opgericht. De eerste plaatselijke afdeling startte al op 10 mei 1918 in Gaasterland. Dat leidde op 30 mei 1919 tot de oprichting van de provinciale “Bond van Oud-leerlingen bij het Landbouwhuishoudonderwijs” in Friesland, de BvOL. In 1930 werd de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht, de NBvBP. Friesland houdt zich eerst afzijdig. Pas in 1939 sluiten de Friese vrouwen zich aan, met behoud van eigen naam en rechtspersoon. Vanaf dat moment werd het een afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (de huidige NBvP, Vrouwen van Nu).
In 1948 verdwijnt de oude naam en neemt Friesland de naam Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland aan; sinds 2002 gewijzigd in BvPF, Vrouwen van Nu

www.vrouwenvannufriesland.nl

Foto: Fries Fotoarchief LWL01798

Bron: Leeuwarder Courant 31 mei 1919

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over