januari 1909 Elfstedentocht

 

 

Aflevering 18

De elfstedentocht door Friesland

De afrit van den elfstedentocht is Zaterdag 2 Januari, 's morgens 5 uur. Een kwartier vóór dien tijd moeten de deelnemers in "Amacitia" aanwezig zijn. De volgende 45 deelnemers hebben zich laten inschrijven:
H. Kerstema te Tjerkgaast, H. Koudenberg en S. Koudenberg te Hitsum, T. Rooseboom te Amsterdam, S. Koopmans, R. de Beer, W. Harkema, S. Castelein, P. Dijkstra, allen te Tjummarum; J. Ferwerda, A. Piemens, J. Kalt, IJ. Kalt, H. Kalt, N. Kalt, allen te Leeuwarden, M. Rademaker Azn te Munnikeburen, A. Poepjes en H. Romkema te Joure, J. Wiersma te Dedgum, A. Oostenveld te Tjerkwerd, Sj. Kaastra en J. Kaastra te Huizum, jhr. H. van Foreest te Alkmaar, L. Hekkema en B. Bomhof te Zwolle, Gerlof D. van der Leij en Joh. J. Binnema te Marrum, Korn. R. Seinstra en Sipke A. Hovinga te Oudkerk, A. Noske te Tholen en mr. J. Lieftinck te Haarlem, G.B. Bruinsma en N.J. Waringa te Groningen, M. Hoekstra Azn te Warga, jhr. H.W.M. van Coehoorn van Sminia te Haarlem, Jozef Pruyt en Jan Faber te Franeker, A.S. Dijkstra, J.P. Schaap, S.P. Schaap, allen te Roordahuizum, jhr. R. Feith te Groningen, Gidsenmeijer te Doorn, A.A. Stheeman te Amersfoort, luitenant Doorman te Utrecht, J. Korthals Altes te Heemstede.
Kenteeken der rijders: roset met linten in nationale kleuren.
De lijst van inschrijving is gesloten.
De heer A. Meinesz te Harich, president van krite 8, Gaasterland-Sloten, seint: "Elfstedenrijders moeten banen houden en van Stavoren naar Sloten route Galamadammen, Woudbrug, Kippenburg, Balk nemen". Dit met het oog op de enkele wakken, die nog in de Slotermeer zijn.

Bron: Leeuwarder Courant 1 januari 1909

Klik hier voor het verslag van de Elfstedentocht in de Leeuwarder Courant van 5 januari 1909.

Bron: Leeuwarder Courant 1 januari 1909
Reacties:

Is die A(ge) Meinesz te Harich, president van krite 8, Gaasterland-Sloten, niet toevallig de grootvader van meester brandkastkraker/ meester van de thermische lans Age M(einesz)? Geboorteakte Gaasterland, 1876 Aangiftedatum 18 februari 1876, akte nr. 20 Age Meinesz, geboren 16 februari 1876 Zoon van Jelle Tjeerds Meinesz en Uilkjen Lykles Tromp

Sneuper Dokkum (07-02-2012)


  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over