Mei 1938

 

 

Aflevering 130

Vermoedelijk tengevolge van de duisternis, die er op dat moment heerschte, is een der leden van het zangkoor "De Dageraad", zekere mej. Smit, achter het tooneel in een enkele meters diepe kelder gevallen en op een betonnen vloer terecht gekomen. Met een hersenschudding en twee gekneusde ribben is ze naar huis gebracht.
Daar de vrouw op arbeidscontract in gemeentedienst is, beteekent dit ongeluk een groote schadepost voor haar. De voorzitter van het Eén Mei-comité, de heer Koopal, oogstte gisteravond dan ook een daverend applaus, toen hij het besluit van het comité meedeelde, om bij de uitgang een collecte te houden. De opbrengst hiervan is aan de familie van de vrouw ter hand gesteld.

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over