september 1942

 

 

Aflevering 62

Terschelling en Vlieland bij Friesland gevoegd

Als gevolg van de overgang van de beide eilanden Terschelling en Vlieland van Noord-Holland naar Friesland zullen ook de kentekennummers op de gemotoriseerde voertuigen moeten worden aangepast. Het zal één van de meest zichtbare gevolgen zijn van het Fries worden van de eilanden.
De H- en HZ-nummers van Noord-Holland zullen worden vervangen door Friese B-nummers. Op bijgaande foto staat Jelle Cupido, zoon van Arien Willem Cupido, oprichter van Autodienst Cupido op Terschelling voor één van hun autobussen met nog een Noord-Hollands nummer.(red.)N.B. In de loop van september en oktober zouden alle bussen van Cupido B-nummers krijgen. Het kenteken G-40864 zou Cupido op 10 oktober laten vervangen door het Friese kentekennummer B-27188.

Bron: www2.tresoar.nl/kentekens/?t=0&nummer=27188
Bron: Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 1942, nr. 73 (Collectie Verzetsmuseum)

Het waarom van de maatregel was in onderstaand artikel in de Leeuwarder Courant op 9 juli duidelijk gemaakt.

‘Terschelling en Vlieland bij Friesland

Zooals gisteren gemeld gaan bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied de gemeenten Terschelling en Vlieland met ingang van 1 september van het gebied der provincie Noord-Holland naar dat van Friesland.
Hierdoor komt ons gewest nu plotseling over vier van de zes waddeneilanden te beschikken. Texel blijft bij Noord-Holland, Rottum bij Groningen. Speciaal wat Terschelling betreft wordt door de toevoeging aan Friesland voldaan aan wenschen welke zoowel onder de Friezen als onder de Terschellingers leefden, welke laatsten immers van Friesche afkomst zijn en in hun taal en volksgebruiken nog een krachtig Friesch element bewaren. Dat beide eilanden in verkeerstechnisch opzicht reeds lang op Friesland gericht waren mag bekend worden geacht; hun eenige regelmatige verbinding met den vasten wal gaat over Harlingen, en hoewel de Afsluitdijk wel eenige verkorting bracht, was en bleef de reis van de eilanden naar de provincie waar ze bijhoorden toch een omslachtige geschiedenis. Juridisch behoorden de beide eilanden trouwens allang bij Friesland en te Leeuwarden hadden de bewoners hun recht te zoeken.
Het is niet de eerste maal dat Terschelling nu administratief geheel bij Friesland wordt gevoegd, ook in den “Franschen tijd” is het tijdelijk Friesch geweest. Oorspronkelijk had het eiland, nadat in 1300 de laatste verbindingen met het Friesche land waren weggespoeld, aan de families van Arkel Aerschot en Aremberg behoord, door koop was het in 1615 aan het gewest Holland gekomen, maar bij de nieuwe administratieve indeeling der zeven provinciën in 1798 kwam het, met Friesland en Groningen, bij het departement van de Eems. In 1801 kwam het weer bij Holland, maar in 1806, bij de vestiging van het koninkrijk Holland, werd het bij Friesland gevoegd. In 1814, toen het koninkrijk der Nederlanden zijn beslag kreeg, keerde Terschelling tot Holland - toentertijd nog één provincie vormende – terug.
Het gebied der provincie Friesland wordt nu uitgebreid met de 10.648 ha van Terschelling en de 5097 van Vlieland. Het inwonertal van Terschelling bedroeg in 1937 3335, dat van Vlieland 487. Terschelling is dus verreweg het belangrijkste eiland; het heeft in West-Terschelling een goede haven, in hetzelfde dorp staat ook de befaamde vuurtoren de Brandaris die reeds uit de 15e eeuw dateert en met de kerk en het raadhuis het eenige is dat is blijven staan toen de Engelschen in 1666 onder Holmes een groote koopvaardijvloot in het Vlie vernielden en West-Terschelling plat brandden. De voornaamste takken van bestaan zijn uiteraard scheepvaart en visscherij met het befaamde bergingsbedrijf der firma Doeksen, maar ook de landbouw en veeteelt worden er naarstig beoefend. Ook Vlieland zoekt zijn middelen van bestaan meerendeels op zee terwijl het daarnaast wat landbouw beoefent. Beide eilanden plegen in normale omstandigheden des zomers veel badgasten te ontvangen en bieden prachtig natuurschoon.’
Bron: Doc.Verz. “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 689

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over